เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดําเนินโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ของ สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยโครงการดังกล่าว
มีกำหนดการออกหน่วยตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 ณ จังหวัดตรัง โดย ตรวจวัดสายตา พร้อมตัดแว่น ให้กับเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา
กว่า 2,078 คน จากทุกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง