เลือกหน้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสุภาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน/ กิ่งกาชาดอำเภอปัว และอำเภอปัว ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลน่านและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 โดย พ.อ. รฐนนท รัตนโสภณ ผบ.นพค.31 สนภ.3 นทพ. จัดกิจกรรมโครงการกองทัพไทย “ร่วมใจบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤต COVID-19” นำข้าราชการ ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมบริจาคโลหิต 76 ราย ได้ปริมาณโลหิต 26,600 มิลลิลิตร พร้อมมอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมรับบริจาคโลหิต จำนวน 1,000 ขวด