เลือกหน้า

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปัว โรงพยาบาลน่านและอำเภอปัว ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอปัว โดย นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัวและ นางตรีภารัตน์ เสมแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอปัว เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต
– มีผู้บริจาคโลหิต 49 ราย ได้โลหิต 17,150 มิลลิลิตร
– มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย
– มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 5 ราย