เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. นางพา เสียมไหม อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 93 หมู่ที่ 2 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
2. นางสาวสันธรรม ปิดจะนันต์ อายุ 56 ปี บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 3 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3. นางไสว สาราบรรณ์ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 114 หมู่ 1 ต.เกาะสุกร 
4. นายโหย เกตนอก อายุ ๘๔ปี บ้านเลขที่ 117/3 หมู่ 4 ต.เกาะสุกร 
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น