เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 มกราคม 2563 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าพันธกิจที่ 5 (โครงการในพระราชดำริ) ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จำนวน 1 รายคือ น.ส.ธัญจิรา แก้วพิทักษ์ ชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ พร้อมมอบเงินจำนวน 2,000 บาท