เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าพันธกิจที่ 5 (โครงการงานในพระราชดำริ) พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จำนวน 1 ราย
คือ นางสาวธัญจิรา ทองรอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมมอบเงินจำนวน 2,000 บาท