เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 135 ราย ได้โลหิต 113 ยูนิต
คิดเป็นปริมาณ 45,200 ซีซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย