เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก จ.ตรัง มีผู้บริจาค
ทั้งหมด โดยมี บุคคลากรร่วมบริจาค 106 ราย ได้โลหิต 87 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 34,800 ซีซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาค
อวัยวะ จำนวน 9 ราย