เลือกหน้า

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรีนายกเหล่ากาชาดนำพัดลมและปลั๊กไฟไปมอบให้แก่รพ.สนามวัฒนาแฟคตอรี่ พร้อมรับฟังปัญหา ร่วมแก้ไข พร้อมประสานงาน ต่อด้วยมอบพัดลม น้ำดื่มแก่รพ.สนามน้องใหม่คือรพ.สนามวัดโกรกกรากซึ่งมีเตียงรองรับผู้ป่วยประมาณ 200 เตียง