เลือกหน้า

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 นางภาวดี ปาละวงศ์ นายกกิ่งกาชาดฃอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย ให้กับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการอำเภอนาทวี จำนวน 2 ชุด และแจกพี่น้องประชาชนตำบลนาทวี จำนวน 20 ครัวเรือน