เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 มกราคม 2563 นางเอื้อจิตร เขริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างาน
ในพระราชดำริ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่โรงเรียน
คันธพิทยาคาร และโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง