เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ และโรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ได้รับโลหิต จำนวน 42 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 16,800 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 19 ราย และอวัยวะจำนวน 14 ราย