เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ได้รับโลหิตจำนวน 52 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 20,800 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 12 ราย และอวัยวะจำนวน 2 ราย