เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและกิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ ได้รับโลหิตจำนวน 108 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 43,200 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย
และอวัยวะจำนวน 4 ราย