เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหา
ทางสังคม พร้อมมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ แก่นายเสกสรร นุ่นเกลี้ยง อาศัยอยู่บ้านเลขที่  32 หมู่ที่ 9 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป