เลือกหน้า

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจราษฏรผู้ประสบอัคคีภัย รายนางบุญหนอม ศิลาแสง อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 31 บ้านสงเปลือย ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม เป็นเจ้าของบ้าน ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสด จำนวน 9,000 บ. พร้อมหม้อหุงข้าว ที่นอน และถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น