เลือกหน้า

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้กับ เด็กหญิงวรางคณา แซ่ผู่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท และสิ่งของ เพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาต่อไป