เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวนัยนา ศรีเร ผู้ช่วยนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงาน ประชาชนทั่วไปร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 67 ราย ณ ห้างสรรพสินค้าไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ชั้น2) อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี