เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางสาวนัยนา ศรีเร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางศิริวรรณ ไม้เลี้ยง เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภอร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 (สุพรรณบุรี สิงห์บุรี นครนายก ลพบุรี ชัยนาท สระบุรี) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมชัยพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และเวลา 13.00 น. นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ประชุมกลุ่มย่อยเฉพาะนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก เลขานุการ และคณะกรรมการ MOU และกิ่งกาชาดอำเภอ