เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์  ฟองชล และ นางสมจิต สร้อยสำโรง รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้
ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคน รับ”  พร้อมด้วยนายอำเภอดงหลวง ส่วนราชการต่างๆของอำเภอ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต    
1.ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 91 ราย คิดเป็น ปริมาณโลหิต 27,300 ซีซี  
2.บริจาคดวงตา 4 ราย
3. บริจาคอวัยวะ 1 ราย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร