เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง หมู่ที่ 3 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอหนองสองห้อง มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563