เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani เปิดรับบริจาคโลหิต
ดวงตาและอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ภายในงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน
100 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 75 ยูนิต  (คิดเป็น 26,250 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 25 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 33 ราย