เลือกหน้า

วันที่่ 22 มีนาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมนางอาภรณ์ แสงโชติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอปาย ร่วมต้อนรับ นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแฮ่องสอน ในการตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชธาน ทุนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร ในการนี้เหล่ากาชาดได้มอบทุนและอุปกรณ์การเรียน และพูดคุยให้กำลังใจแก่นักเรียนทุนพระราชทานในครั้งนี้