เลือกหน้า

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นางพัชริน ศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ร่วมมอบข้าวกล่องจำนวน 80 กล่อง ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บ้านทรายขาว หมู่ที่ 2 และ บ้านแม่ฮี้หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้มีหน่วยงาน ปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ปลัดตำบลแม่ฮี้ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน