เลือกหน้า

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางพัชริน ศุภกิจโกศลศุภกิจโกศล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปายและว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอปาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย ร่วมบรรจุถุงธารน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัย จากสภากาชาดไทย จำนวน 90 ชุด พร้อมน้ำดื่ม เพื่อไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ หมู่ 2 บ้านทรายขาว และ หมู่ที่ 5 แม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป