เลือกหน้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย/ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอปาย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอปายเข้าร่วมกิจกรรม มอบชุดธารน้ำใจ ให้ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง กักตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน ตามมาตรการ โควิด -19 จากสภากาชาดไทย จำนวน 20 ชุด ให้แก่ รพ.สต.โป่งสา 7 ชุด หมู่ 1 ตำบลเวียงใต้ จำนวน 2 ราย หมู่ 4 ตำบลเวียงใต้ จำนวน 3 ราย หมู่ 7
ตำบลเวียงใต้ จำนวน 1 ราย หมู่ 8 ตำบลเวียงใต้ จำนวน 7 ราย รวม 20 ชุด เพื่อมอบให้ผู้มาจากพื้นที่เสี่ยสูงกักตัวที่บ้าน 14 วัน ตามมาตการ โควิด-19 โดยมี รพ.สต. ประจำตำบล โรงพยาบาลปาย สาธารณสุขอำเภอปาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน