เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani เปิดรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ภายในงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด
ประจำปี 2563″ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต
จำนวน 78 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 59 ยูนิต (คิดเป็น 20,650 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 19 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 20 ราย และมีผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 23 ราย