เลือกหน้า

วันที่ 24 เมษายน 2564 นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียงร่วมลงพื้นที่และร่วมมอบถุงพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นายนัฐพล ตรงเท่ง บ้านเลขที่ 333/1 ม.1 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นราษฎรที่ได้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลังเมื่อ วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง/กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานมอบถุงพระราชทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมในครั้งนี้โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบชุดถุงยังชีพ 1 ชุด เครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือจำนวน 8,000 บาท ให้กับรายดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น