เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ AIS Telewiz บริษัท สกลนคร โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์  โดยนายพงศ์ปรีชา  ภิญโญชัยอนันต์ กรรมการผู้จัดการ,นางพัชรนันท์  ภิญโญชัยอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จำนวน 100 ผืน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาพระราชทาน สมาชิก อปพร. ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมดังกล่าว