เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ  YEC Suratthani ร่วมกับศูนย์การค้าโคลิเซี่ยม สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในกิจกรรม ” หนึ่งหยด
ต่อชีวิต ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลทั่วไป
ร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 50 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 45 ยูนิต  (คิดเป็น 15,750 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 5 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 
จำนวน 2 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย ณ  ศูนย์การค้าโคลิเซี่ยม สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี