เลือกหน้า

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางเยาวลักษณ์ วงศ์วีรกูล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด นางวิภารัศมิ์ มหาดำรงค์วัฒน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นายสายันต์ คชสาร อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุยากไร้ พิการขา อาศัยอยู่กับน้องสาว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด ณ บ้านเลขที่ 20 ม.10 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี