เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางจริญญา กังน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และคณะกุลบุตร-กุลธิดา สภากาชาดไทย จิตอาสายุวกาชาดโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือด
โรงพยาบาลอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในโครงการกยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมุษย์ ปีที่ 7 โดยมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งหมด 104 ราย ผ่านการคัดกรอง 77 ราย
ปริมาณโลหิตที่ได้ 30,800 ซี.ซี. พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ และเข็มผู้บริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้ออกบูธรณรงค์ แจกของที่ระลึก
กระตุ้นเชิญชวนร่วมบริจาคดวงตา และอวัยวะ พร้อมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ และการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 100 ราย
และอวัยวะ จำนวน 77 ราย