เลือกหน้า

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะเดา พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอสะเดา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเดา เทศบาลตำบลปริก อบต.พังลา อบต.ท่าโพธิ์ อบต.ทุ่งหมอ ปลัดประจำตำบล รพ.สต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้จัดการบริษัทเซฟสกินสะเดา ลงพื้นที่เยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 9 ราย เทศบาลตำบลปริก จำนวน 2 ราย อบต.พังลา จำนวน 1 ราย อบต.ท่าโพธิ์ จำนวน 4 ราย อบต.ทุ่งหมอ จำนวน 2 ราย เพื่อให้คนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค