เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย นางนันทรัตน์ ธัญญพืช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธาน นางสาวประภัสรา ศรีทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมสมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีและช่วยเหลือเบื้องต้น ดังนี้
1.ผู้เสียหายไฟไหม้บ้านบางส่วน จำนวน 1 หลัง บ้านนายแสน รอดเรืองเดช บ้านเลขที่ 1066 ม.8 ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพและชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด
2.ผู้เสียหายไฟไหม้บ้านบางส่วน(ไม่มีบ้านเลขที่) บ้านนายนงรัก บุตดามา ตำบลบ้านขาว อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 1 หลัง มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท
พร้อมถุงยังชีพ และชุดเครื่องนอน จำนวน 1 ชุด