เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่  30 มกราคม 2563 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  มอบหมายให้นางนุชกานต์  รามณีย์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการละสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสประสบปัญหาทางสังคม ติดเชื้อ HIV โดยมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์  จำนวน 3,000 บาท  จำนวน  1  ราย ได้แก่ นางสุภาวดี  ชูเสน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 37
หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง