เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางชุติกาญจน์  ขุ่มด้วง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมอำเภอเมือง
อำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาค 310 ราย  บริจาคดวงตา 12 ราย บริจาคอวัยวะ 10 ราย