เลือกหน้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ภริยานายอำเภอวาปีปทุม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ /สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ รพ.สต ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ราย นางบุญมา สุจจชารี อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 100 ม.4 บ้าหนองอิหมัน ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ มอบข้าวสาร 10 กก. ในการนี้ ดร.เกียรติสุดา แก้งวิศิษฏ์ มอบเงิน 1,000 บ. พร้อมนมแลคตาซอย 1 ลัง เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น