เลือกหน้า

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจราษฏรผู้ประสบอัคคีภัย ดังนี้
1.นายชลศิริ เทียงกินรี บ้านเลขที่ 184 บ้านหัวหนอง หมู่ 2 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม มีนายชลศิริ เทียงกินรี เป็นเจ้าของบ้าน รวมราคาบ้านที่เสียหายประมาณ 600,000 บาท
2.นายก้อม เทียบจันทร์ บ้านเลขที่5 บ้านหัวหนอง หมู่2 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายก้อม เทียบจันทร์ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินสดหลังละ 9,000 บาท
พร้อมหม้อหุงข้าว และถุงยังชีพชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด มอบข้าวสาร รายละ 10 กก. เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นโดยมี นายปรีชาพงศ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ กล่าวต้อนรับ