เลือกหน้า

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ,เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดินทางไปตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย รายนายประเสริฐ เนตรภักดี อายุ 85 ปี บ้านเลขที่ 51 ม.3 ต.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีลูกชายดูแลและมีอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงดู เหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบถุงยังชีพ 1 ถุง พร้อมกล่าวให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป โดยมี นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอำเภอยางสีสุราช ให้การต้อนรับ