เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังผู้ป่วยติดเตียง
พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท ณ พื้นที่อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 9 ราย ดังนี้
1.นายเสรี จะรา อายุ 62 ปี
2.นางจินดา รักษาแก้ว อายุ 82 ปี
3.นางเพียร อารีย์ อายุ 82 ปี
4.นางสาย เพ็ชรรัตน์ อายุ 99 ปี
5.นางจินดา รอดอินทร์ อายุ 83 ปี
6.เด็กหญิงกัญญาพัชร เพ็งสกุล 
7.นางแจก พฤษกุล อายุ 95 ปี
8.นางเอี้ยน ไม้เรียง อายุ 86 ปี
9.นางแนบ เพ็ชร์อาวุธ อายุ 83 ปี