เลือกหน้า

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบหมายให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม,เทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้นำชุมชน เยี่ยมดูอาการผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการมีฐานะยากจน ดังนี้
1.นายสำเนียง วุฒิพันธ์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 54 ถนนนาควิชัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2.นายบุญสม แสนพินิจ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 73 ถนนนาควิชัย บ้านเลขที่ 73 ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินรายละ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยมอบพัดลมและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น