เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยมนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 3 ราย ดังนี้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบเงินรายละ
2,000 บาท และถุงยังชีพรายละ จำนวน 1 ชุด
1. น.ส.วิภาดา  บุญยัสสะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2. น.ธีรภัทร  ถิ่นพนา      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. ด.ญ.สุพิชฌา  กองศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร