เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ออกเยี่ยม
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 ราย ดังนี้ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
มอบเงินรายละ 2,000 บาท และถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด
1. น.ส.ณัฐชยา   ผาบชมภู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. น.ส.ประกายดาว  นิลดา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. น.ส.นิจจารีย์  ผลนาเงิน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. น.ส.ขวัญณิชา เจริญชัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5. ด.ญ. จุติมาส  จิตจักร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6.ด.ญ.ณปภา  เจริญชัย   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร