เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอชัยบุรี และสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต
เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายธวัชชัย บุญมีชัย ปลัดปกครองอำเภอชัยบุรี
นายพิสิฐ แป้นหอม สาธารณสุขอำเภอชัยบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 136 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 121 ยูนิต
(คิดเป็น 42,350 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 15 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ณ ศาลาประชาคม
ที่ว่าการอำเภอชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี