เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางสาวนัยนา ศรีเร ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ออกกำลังกาย
ทำความสะอาด เก็บเมล็ดพันธุ์ และปันน้ำใจ เยี่ยมผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 5 ราย  เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด  ณ องค์การ
บริหารส่วนตำบลโประจักษ์ ตำบลโพประจักษ์  อำเภอท่าช้าง  จังหวัดสิงห์บุรี