เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2563 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายคณะกรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ออกพื้นที่เยี่ยมช่วยเหลือ ด.ญ.ดลนภา มุสิกาวัน บ้านเลขที่ 129 หมู่12 ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้ประสบปัญหา
ครอบครัวยากจน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ อีกทั้งที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่งคงถาวร ทั้งนี้เหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี มอบเงินสดจำนวน 2,000 บาท และเครื่อง
อุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อมีกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป