เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 มกราคม 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอทัพทัน ได้รับโลหิตจำนวน 105 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 42,000 ซีซี ได้รับแสดงความจำนง บริจาคดวงตาจำนวน 5 ราย และอวัยวะจำนวน 3 ราย