เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 มกราคม 2563 นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ได้มอบหมายให้ นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมกับ นายปรีชา มณีสร้อย นายอำเภอกุดบาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจิตอาสาพระราชทาน ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับ
ครอบครัวผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอกุดบาก เนื่องจากเหตุพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. นายขันทอง  เนาว์ศรีสอน บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 13 ต.นาม่อง อ.กุดบาก
2. นายสะอาด เนาว์ศรีสอน บ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 13 ต.นาม่อง อ.กุดบาก
ทั้งนี้ อำเภอกุดบาก พร้อมด้วยเทศบาลตำบลนาม่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินการสำรวจความเสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือน
ราษฎรเรียบร้อยแล้ว