เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางวารุณี  ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิก/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร โรงพยาบาลอำเภอวาริชภูมิ ,นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ให้การต้อนรับ และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนโรงทาน
ในกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่
1. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอวาริชภูมิ สนับสนุน โรตี
2. ธ.ก.ส. สาขาอำเภอวาริชภูมิ สนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค
3. โรงเรียนปารวรรณศึกษา สนับสนุน ข้าวราดแกง
4. ร้านต้นอ้อย คอฟฟี่ เบเกอรี่ สนับสนุน น้ำชา กาแฟ โอวันติล และปาท่องโก๋
5. ร้านค้าประชารัฐ บ้านงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปลาโหล สนับสนุน นมกล่อง
6. บ้านธาตุพัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลวาริชภูมิ สนับสนุน ข้าวผัด
7. โรงพยาบาลวาริชภูมิ ข้าวต้ม
8. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพังโคน และสาขาย่อยอำเภอวาริชภูมิ สนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค พัดลม นม และขนม
    ทั้งนี้ กิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิได้แจกกล่องใส่อาคารอาหารเป็นของชำรวยให้กับผู้บริจาคโลหิต และได้มีการลงทะเบียนเพื่อลุ้นของรางวัลพิเศษ ได้แก่ จักรยาน จำนวน 3 คัน พัดลม
จำนวน 2 เครื่องและผ้าห่ม 2 ผืน ให้กับผู้มาร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งจะมีการจับฉลากขึ้น ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อมอบของรางวัลให้กับหาผู้โชคดีต่อไป โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 221 ราย ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น จำนวน 88,400 ซีซี ผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง จำนวน 11 ราย บริจาคโลหิตครบ 16 ครั้ง จำนวน 1 ราย และมีผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย
ดวงตา จำนวน 2 ราย