เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 มกราคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” เพื่อเป็นการ
จัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียน
บริจาคโลหิต จำนวน 98 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 85 ยูนิต (คิดเป็น 29,750 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 13 ราย ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี